Chemický mechanismus působení

Funkční nitritová skupina působí při proniknutí do krve – perorálně, sliznicemi, vdechnutím, přes plicní sklípky, intravenózně (do žíly injekčně) – navázání se na hemoglobin, což je krevní barvivo, zodpovědné za přenos kyslíku krví do všech buněk organismu. Tím se snižuje volná kapacita hemoglobinu, schopná přenášet kyslík a buňky se tak trochu „přidusí“, což, přirozeně, ovlivňuje jejich funkci. U svalstva, zejména hladkého, dochází k jeho ochabnutí, v mozkových buňkách dochází ke změnám funkce, z čehož vyplývá změněné vnímání. A právě pro tyto činky je poppers tak oblíben.

Pozitivní účinky

Pozitivní je působení amylnitritu při otravách kyanidem (základ kyanidu draselného – cyankáli). Kyanid se váže na hemoglobin v krvi mnohem lépe než kyslík – tím se organismus v podstatě zevnitř „udusí“. Amylnitrit má schopnost tvořit s hemoglobinem methemoglobin a ten je schopen reagovat s kyanidem na nejedovatý kyanomethemoglobin, který dále neblokuje přenos kyslíku hemoglobinem. Proto se dlouhá desetiletí vyrábí jako antidotum (protilátka) při otravě kyanidy.