Na základě tepové frekvence lze totiž rozlišit, zda Vámi vykonávaná (sportovní) činnost spadá do kategorie aerobních či anaerobních aktivit. Tyto se odehrávají za rozdílných podmínek fungování organismu, a proto jsou vhodné pro různé účely či síle, jichž toužíte dosáhnout. Pro snižování váhy s naší ketogenní dietou je nejvhodnější věnovat čas aktivitám takzvaně aerobním, jež jsou provozovány v rozmezí 50 – 75% Vaší maximální tepové frekvence. Věnujte se aerobním sportům Při aerobních sportech byste takzvaně neměli pociťovat potřebu „lapání po dechu“ a měli…